Foglalkozás-egészségüggyel is kapcsolatos rendelet-módosítás

Július 1-ével módosult az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. Ebből Somogyi Gábor készített egy kivonatot, melyben (pirossal) kiemelte mik azok a fontos feladatok, amelyek elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi orvos feladata, illetve közre kell bizonyos esetekben működnie a kockázatok feltárásában és azok csökkentésében. Dokumentum letöltése