Áraink

Besorolás Törvényi ajánlott ár
“D” Foglalkozás-egészségi osztály 6.600 Ft/fő/év
“C” Foglalkozás-egészségi osztály 8.800 Ft/fő/év
“B” Foglalkozás-egészségi osztály 11.000 Ft/fő/év
“A” Foglalkozás-egészségi osztály 13.200 Ft/fő/év

 

A fenti árakból több fő esetén kedvezményt nyújtunk, megbeszélés szerint.

Kérje üzemorvosi ajánlatunkat

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjtételei (2013.)

Tevékenység Életkor Díj (Ft) Rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját rendelet szabályozza 366/2010. Korm. rend
Közúti gépjármű-vezetők I. és II. csoportú alkalmassága, Belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetők alkalmassága, Tengeri kedvtelési célú kishajó (III-IV. osztályú) vezetők időszakos alkalmassága 40 alatt 7200 366/2010. Korm. rend
40-60 4800
60-70 2500
70 év felett 2500
Kézilőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozók II. csoportú alkalmassága 7200 366/2010. Korm. rend
Orvosi látlelet és vélemény 3500 366/2010. Korm. rend
Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg (366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján)
Szakvélemények:
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavállaláshoz 7200
Könnyű-/nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálat 7200
Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata 7200
Gyámnak való alkalmasság megállapítására 7200
Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum 7200
Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven 7200 8/1982 EüM Rend.
Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés 7200
Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére:
A páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz) 1000
Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása, elrendelt vizsgálat a rendelőben 1000
Egyéb szolgáltatások: (lakáson +kiszállási díj) 1997. évi CLIV. törvény 24.§
Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás 100/oldal
Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben 3000
Infúzió beadása a rendelőben 6000
Lakáson történő látogatás, (nem sürgősség) (kiszállási díj) 2500
Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek (pl. Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok) által fizetendő díjtételek MOK ajánlás
Vizsgálat a rendelőben 6000
Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül) 2500
Gyógyszerírás /recept 500
Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása) 2500
Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb. 1000

 

Az egyéb szolgáltatások díjai, ill. más háziorvosi praxishoz tartozók egyes díjtételei egyéni megbeszélés
tárgyát képezik.