Jogszabályi háttér

1.  89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
  • A jogszabály teljes szövege itt olvasható.

2.  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
  •  A jogszabály teljes szövege itt olvasható.

3.  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
  • A jogszabály teljes szövege itt olvasható.
Elsősegélyhelyek című része előírja, hogy 
20. § (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. 
Képzett elsősegélynyújtó oktatása. On-line tanfolyam tájékoztató itt olvasható, jelentkezési lap pedig innen tölthető le. Lehetőség van online jelentkezésre is.

4.  15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra
vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
  • A jogszabály teljes szövege itt olvasható.